UNIT4 Cura Web, gemak dient de medewerker!

In UNIT4 Cura Web kan iedere medewerker en diens leidinggevende op een laagdrempelige wijze zijn eigen gegevens inzien of muteren. Dit wordt ook wel Employee Selfservice (ESS) en Manager Selfservice (MSS) genoemd. Als de medewerker hiervoor is geautoriseerd heeft deze via dezelfde laagdrempelige wijze toegang tot de zorginhoudelijke gegevens van cliŽnten (ECD).

Het gebruiksgemak van UNIT4 Cura Web is nog meer toegesneden op de gebruiker waardoor deze minder hoeft te klikken en alleen ziet wat hij/zij mag zien en/of uitvoeren.†Ook de schermindeling is aangepast. De menustructuur is volledig in te richten naar eigen wens van de instelling en zijn medewerkers.

 • Eigen indeling van vaste functies
 • Eigen overzichten
 • Eigen formulieren

UNIT4 Cura Workflow

Met UNIT4 Cura Workflow kunt u†diverse taken en processen opnemen in UNIT4 Cura. Denk daarbij aan het goedkeuren en/of verwerken van een mutatie in de personalia van een medewerker of cliŽnt, een verlofaanvraag of een salarisaanpassing et cetera.†Het is ook mogelijk om workflow toe te passen op uw zorg- of ondersteuningsplannen. Zo kunt u in een workflow het statusverloop van een plan volgen, een zorg- of ondersteuningsplan opstellen, of automatisch een afschrift in uw cliŽntrapportages verkrijgen, bijvoorbeeld vanuit het formulier Meldingen Incidenten.

Voor een groot gedeelte kunnen deze gegevens direct in de registratie worden verwerkt. Deze directe†doorverwerking bespaart†u tijd en beperkt de kans op fouten, omdat gegevens niet meer handmatig hoeven worden overgetypt.†De nog vaak gebruikte papieren formulieren kunnen worden gedigitaliseerd en zijn in ťťn bron terug te vinden. Zijn er toch nog papieren documenten, dan is het†mogelijk deze in te scannen en aan het cliŽnt- of medewerkerdossier te koppelen met behulp van het UNIT4 Cura Documentenarchief.

Kortom,†UNIT4 Cura Workflow†en UNIT4 Cura Documentenarchief helpt u bij het realiseren van de administratieve lastenverlichting.

De voordelen van UNIT4 Cura Workflow in UNIT4 Cura Web

 • Volledige ondersteuning van uw (administratieve) processen, met name bij decentrale registratie
 • Snellere doorlooptijden van (de aanvragen van) mutaties
 • Direct inzicht in de uit te voeren taken
 • Routering en gecontroleerde overdracht van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • De mogelijkheid om na te gaan welke medewerker wanneer een bepaalde taak heeft uitgevoerd (audit trail)

Wat levert u dit op?

 • Kostenbesparing
 • Tijdsbesparing op de administratieve taken
 • Foutreductie
 • Hogere gebruikerstevredenheid

Hoe kunt u UNIT4 Cura Workflow in gebruik nemen?

UNIT4 Cura Workflow is volledig ondersteund in UNIT4 Cura Web 3.0. Onze ervaren consultants ondersteunen en adviseren u graag bij het digitaliseren van uw processen naar UNIT4 Cura Workflow. Tevens biedt UNIT4 u ook een training aan om zo ook de mogelijkheden van UNIT4 Cura Workflow zelf te ontdekken.